कोभिड

कोभिड-१९ रोकथाम, नियन्त्रण एवम् व्यवस्थापन संयोजक तोकिएको सम्बन्धमा । २०७८-०१-१७

कोभिड -१९ विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियानमा दोस्रो मात्रा खोप लगाउन छुट भएकाहरुलाई मौकाको रुपमा खोप लगाउन आउने सम्बन्धी सूचना

 

कोभिड -१९ विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियानमा
 दोस्रो मात्रा खोप लगाउन छुट भएकाहरुलाई

मौकाको रुपमा खोप लगाउन आउने सम्बन्धी सूचना

 

कोभिड - १९ विरुद्धको खोप प्रथम चरणमा पहिलो र दोस्रो प्राथमिकताका लक्षित समूहलाई मिति २०७७ माघ १४ गते देखि २०७७ फागुन १० गते सम्म COVISHIELD खोपको पहिलो मात्रा लिई दोस्रो मात्रा मिति २०७८ वैशाख ७ देखि वैशाख ११ सम्म सञ्चालित कार्यक्रममा खोप लगाउन छुट भएकाहरूलाई मौकाको रुपमा खोप लगाउन सबै महानुभावलाई सो खोपको दोस्रो मात्रा लगाईने भएकोले देहाय बमोजिमको खोप केन्द्रमा पहिलो मात्रा खोप लिएको खोप कार्ड सहित खोप लगाउन जानु हुन सम्बन्धित सबैमा हार्दिक अनुरोध गरिन्छ ।

 

खोप केन्द्र

पहिलो मात्रा खोप लिएको मिति

दोस्रो मात्रा खोप लगाउन आउने मिति

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

महालक्ष्मी नगरपालिकाको सूचना २०७८ वैशाख १४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

२०७८ वैशाख १४ गते देखि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लुभुमा कोभिड १९ विरुद्ध लगाइने भेरोसिल खोप (First Dose) सम्बन्धी सूचना!

अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सेवा स्थगित गरिएको सम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages