कोभिड

महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरमा कोभिड १९ विरुद्धको खोपको coverage को अवस्था । (स्रोतः स्वास्थ्य कार्यालय ललितपुर)

कोभिड १९ विरुद्धको खोप नियमित रुपमा लगाउने सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७८ कात्तिक २९ गते

कोभिड - १९ विरुद्ध खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७८/०७/१२

कोभिड - १९ विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना | प्रकशित मिति २०७८ असोज ५

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

कोभिड १९ विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

Pages