महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

सार्वजनिक खरीद /बोलपत्र सूचना

शिर्षक दस्तावेज आर्थिक वर्ष
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (प्रकाशित मिति २०७७/०६/१६) । PDF icon बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना.pdf ०७७/७८
Invitation for Bids for the Krishna Mandir - 5 No. Ward Office - Godawari Khola Sadak Bistar (Package - 02) ०७७/७८
ठेक्का रद्द गरिएको सूचना । PDF icon ठेक्का रद्ध गरिएको सूचना ०७७ ०३ १४.pdf ७६/७७
बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना । (२०७७|०३|०४) ७६/७७
बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना । PDF icon बोल पत्रको म्याद थप गरिएको सूचना च नं ५००१.pdf ७६/७७
बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना PDF icon बोलपत्रको-म्याद-थप-गरिएको-सूचना-च-नं-४४४१.pdf ७६/७७
बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना । PDF icon बोलपत्र म्याद थप गरिएको सूचना च नं ४८९३.pdf ७६/७७
बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना । PDF icon बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना.pdf ७६/७७
बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा । PDF icon बोलपत्र आव्हान सम्बन्धमा.PDF ७६/७७
बोलपत्र रद्द गरिएको सूचना PDF icon वोलपत्र रद्द गरिएको सूचना.pdf ७६/७७
Invitation for Sealed Quotation for the procurement of Sanitary Pad PDF icon Sealed Quotation No GON_G_SQ_Laliptur_Mahlaxmi_04_076_77.pdf ७६/७७
Invitation for Bids PDF icon Invitation for bid.pdf ७६/७७
भुल सुधार सम्बन्धी सूचना PDF icon File.PDF ७५/७६
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon File.PDF
बोलपत्र आवहन सम्बन्धमा । PDF icon File0003.PDF
बोलपत्र आवहन सम्बन्धमा । PDF icon File0003.PDF
बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना PDF icon File.PDF
टेन्डर आवहा्न सम्बन्धमा । PDF icon bolpatra 001.pdf