कोभिड

प्रेस विज्ञप्ति | २०७८ माघ ०३ गते

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

सबै विद्यालयहरुका लागि सूचना ।

कोरोना महामारीको तेस्रो लहरबारे महालक्ष्मी नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री रामेश्वर श्रेष्ठको स्वास्थ्य सन्देश ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

कोभिड १९ विरुद्धको pfizer-BioNTech खोपका लागि खोप केन्द्र थप तथा संशोधन सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मितिः २०७८ पौष २७

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

कोभिड १९ विरुद्ध फाइजर खोपको पहिलो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना । प्रकाशित मिति २०७८ पौष २६ गते

Pages