महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

सूचना तथा समाचार

Invitation for Bids for the Krishna Mandir - 5 No. Ward Office - Godawari Khola Sadak Bistar (Package - 02)

महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुरको कोभिड-१९ संक्रमण सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी । (अद्यावधिक मिति : २०७७/०६/०२)

महालक्ष्मी नगरपालिकाको प्रेस नोट। (प्रकाशित मिति: २०७७/०५/३१)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको अत्यन्त जरुरी सूचना (०७७ ०५ ३०)

महालक्ष्मी-नगरपालिका-ललितपुरको-कोभिड-१९-संक्रमण-सम्बन्धी-संक्षिप्त-जानकारी-२०७७-०५-२६

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages