महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

सूचना तथा समाचार

महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको कृषि विकास शाखाद्वारा जारी सूचना । ( मिति: २०७७/०६/११)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

महालक्ष्मी-नगरपालिका-ललितपुरको-कोभिड-१९-संक्रमण-सम्बन्धी-संक्षिप्त-जानकारी-२०७७-०६-०९

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

थप प्राविधक ग्रेड सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना । (प्रकाशित मिति २०७७/०६/०६)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको भवन तथा वस्ती विकास शाखाबाट प्रदान गरिने सेवा सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

सामुदायिक विद्यालयहरुको लेखापरीक्षण आसयपत्र सम्बन्धी सूचना । (प्रकाशित मिति २०७७/०६/०५)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages