महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

सूचना तथा समाचार

अत्यावश्यक बाहेकका सेवाहरु बन्द गरिएको सम्बन्धी महालक्ष्मी नगरपालिका, नगरकार्यपालिकाको कार्यालयको अत्यन्त जरुरी सूचना ।

महालक्ष्मी-नगरपालिका-ललितपुरको-कोभिड-१९-संक्रमण-सम्बन्धी-संक्षिप्त-जानकारी-२०७७-०६-३०

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

कोभिड -१९ संक्रमित विरामहरुका लागि एम्बुलेन्स सेवासम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

महालक्ष्मी-नगरपालिका-ललितपुरको-कोभिड-१९-संक्रमण-सम्बन्धी-संक्षिप्त-जानकारी-२०७७-०६-२३

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages