महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

सूचना तथा समाचार

थप प्राविधक ग्रेड सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना । (प्रकाशित मिति २०७७/०६/०६)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको भवन तथा वस्ती विकास शाखाबाट प्रदान गरिने सेवा सम्बन्धी जरुरी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

सामुदायिक विद्यालयहरुको लेखापरीक्षण आसयपत्र सम्बन्धी सूचना । (प्रकाशित मिति २०७७/०६/०५)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Invitation for Bids for the Krishna Mandir - 5 No. Ward Office - Godawari Khola Sadak Bistar (Package - 02)

महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुरको कोभिड-१९ संक्रमण सम्बन्धी संक्षिप्त जानकारी । (अद्यावधिक मिति : २०७७/०६/०२)

Pages