महालक्ष्मी नगरपालिकाको सेवा सुविधा तपाईलाई कस्तो लाग्छ?

धेरै राम्रो
21% (96 votes)
राम्रो
12% (57 votes)
ठिकै
10% (46 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
57% (266 votes)
Total votes: 465