महालक्ष्मी नगरपालिकाको सेवा सुविधा तपाईलाई कस्तो लाग्छ?

धेरै राम्रो
21% (159 votes)
राम्रो
12% (91 votes)
ठिकै
10% (72 votes)
सुधार गर्नुपर्ने
57% (421 votes)
Total votes: 743