महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

ऐन कानुन निर्देशिका

श्रम बैङ्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७

मानव मलमूत्रीय फोहोर व्यवस्थापन विनियम २०७६

कर्मचारी प्रोत्साहन सम्बन्धी मापदण्ड २०७६

स्वास्थ्य ऐन २०७६

Post date: Sunday, July 5, 2020 - 12:10

महालक्ष्मी नगरपालिका शिक्षा ऐन, २०७६

छौटौं नगरसभाबाट स्वीकृत विनियोजन ऐन

महालक्ष्मी नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन,

महालक्ष्मी नगरपालिकाको सहकारी ऐन

महालक्ष्मी नगरपालिकामा सञ्चालित व्यापारिक फर्म नियमन गर्ने ऐन

Pages