सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नु पूर्व जारि गरिएको सर्बजनिक सूचना ( सूचना प्रकाशित मितिः २०७९।१२।०६)

बोलपत्र रद्ध गरिएको सूचना (सूचना प्रकाशित मितिः २०७९।११।२१)

Invitation For Bid Published date : 2079/11/21

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मितिः २०७९।११।१९)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशत मितिः २०७९।११।१६)

Pages