सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

Invitation For Bid Published date : 2079/11/21

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशित मितिः २०७९।११।१९)

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना (सूचना प्रकाशत मितिः २०७९।११।१६)

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना (सूचना प्रकाशत मितिः २०७९।११।१६)

विज्ञापन कर ठेक्काको सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना प्रकाशित मिति २०७९।११।१२

Pages