महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

नगर प्रहरी सेवा करारमा लिनेसम्बन्धी सूचना । (प्रकाशन मिति २०७७ चैत्र १२ गते)