महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

२०७२ माघ ११ गतेको दोस्रो नगर परिषदबाट पारित करका दरको सार्वजनिकरण

२०७२ माघ ११ गतेको दोस्रो नगर परिषदबाट पारित करका दरको सार्वजनिकरण

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):