महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l

महालक्ष्मी नगरपालिकाको सेवा सुविधा तपाईलाई कस्तो लाग्छ?

धेरै राम्रो
50% (3 votes)
राम्रो
0% (0 votes)
ठिकै
17% (1 vote)
सुधार गर्नुपर्ने
33% (2 votes)
Total votes: 6