महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

सूचना तथा समाचार

बोलपत्रको म्याद थप गरिएको सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

कोरोना भाइरस उपचार कोषमा रकम जम्मा गर्न आह्वान गरिएको सूचना

राहत सामाग्री सहयोगका लागि आह्वान गरिएको सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages