महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

भाइब्रेसन जडित स्वायत कम्पेक्टर खरिद तथा नगरपालिकाको सभा हल निर्माण सम्बन्धी राजधानी पत्रिकामा मिति २०७४\२\२० गते प्रकाशित बोलपत्र आह्वानको सुचना

होडिङ्ग बोर्ड, साइन बोर्ड, ग्लो बोर्ड, स्टल, भित्ते लेखन, ब्यानर आदी मा बिज्ञापन कर असुल गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सार्वजनिक सूचना

होडिङ्ग बोर्ड, साइन बोर्ड, ग्लो बोर्ड, स्टल, भित्ते लेखन, ब्यानर आदी मा बिज्ञापन कर असुल गर्ने सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आब्हानको सार्वजनिक सूचना