महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

Flash News

सम्पर्क

 

सम्पर्क फोन:

०१–५२०३५९२,   
०१–५२०१६३३,   
०१–५२०१७३३

ईमेलः mahalaxmimun@gmail.com

info@mahalaxmimun.gov.np

अन्य प्रतिक्रियाको लागि तलको फर्म भर्नुहोला !