महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

Contact

Other Contact Information

Contact No: +977 071 5555556
Email : info@mahalaxmimun.gov.np
Please fill up the below form if you have any feedback.