महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

Integrating FSM into Kathmandu Valley waste water master plan विषयक कार्यशाला गोष्टीमा नगर प्रमुख ज्यू द्वारा Institutionalization of Standard Septic Tanks as part of new house design permits विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुहुँदै ।