महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

सेवा प्रभावित हुने सम्बन्धी सूचना (प्रकाशन मिति २०७७ ०३ ३१)

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):