महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

सिलबन्दी स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):