महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन,