महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

रोजगार संयोजकका लागि छनौट परीक्षाको पाठ्यक्रम ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):