महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुरको प्रथम नगर सभाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम