Error message

Warning: include_once(): Unable to allocate memory for pool. in _field_info_field_cache() (line 27 of /var/www/html/modules/field/field.info.inc).
महालक्ष्मी नगरपालिकामा तपाईहरुलाई स्वागत छ l कमलपोखरी, ललितपुर

महालक्ष्मी नगरपालिका, ललितपुरको प्रथम नगर सभाको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम