महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

महालक्ष्मी नगरपालिका नगर प्रमुख र GOLMUD CITY को Mayor बिच अन्तरक्रिया को एक झलक।