महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

Flash News

महालक्ष्मी नगरपालिकाको महेन्द्र गाम विद्यालयको छात्रा श्री सुजना मंग्रातीको अभिभाकत्व ग्रहण गर्नु भएका नगर प्रमुख श्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यूले यस शैक्षिक वर्षका लागि विद्यालयका प्र.अ. लाई चेक प्रदान गर्नुहुँदै