महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

नगर प्रमुख ज्यूको अध्यक्षतामा Kathmandu University मा ME/MS in Sanitation Technology संकायमा अध्ययनरत इन्जिनियरहरु सँगको महालक्ष्मी नगरपालिकाको Sanitation Cell अवलोकन र अन्तरक्रिय कार्यक्रम