महालक्ष्मी नगरपालिका,ललितपुर को आधिकारिक वेबसाईटमा तपाईलाई स्वागत छ ।

समाचार (Flash News)

अन्तर्वार्ता तथा प्रयोगात्मक परीक्षा सम्बन्धमा ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):