सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Suchana

अत्यावश्यक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।

अत्यावश्यक औषधि तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद सम्बन्धी सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

Invitation for bids Mahalaxmimun 2078 Jestha 05

आर्थिक प्रस्ताव खोलिने बारेको सूचना (प्रकाशित मिति २०७८/०२/०२)

कार्यालयको भवन भत्काउन लिलामको सिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्ने बारेको सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document): 

Pages