३२ औं अन्तराष्ट्रिय अपाङ्गता दिवसको शुभकामना सन्देश

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):