२०७७/०२/०५ गते लुभु स्थित West Wing विद्यालय परिसरमा गरिएको कोरोना परीक्षण कार्यक्रम ।