सामुदायिक कुकुरहरुमा बन्ध्याकरण तथा एन्टीरेबिज खोप कार्य संचालन गर्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित मिति : २३०८०/०९/११

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):