मेलमिलापकर्ताहरु सुचिकृत गरिएको सम्बन्धि सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/०६/०४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):