महालक्ष्मी नगरपालिका स्थित विद्यालय खोल्न, कक्षा थप गर्न, स्थानान्तरण गर्न तथा विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्ने सम्बन्धि सूचना

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):