महालक्ष्मी नगरपालिका ललितपुरको लकडाउन पूर्ववत् अवस्थामै सामान्य बनाइएको सम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):