महालक्ष्मी नगरपालिकाका नगर प्रमुख श्री रामेश्वर श्रेष्ठज्यूद्वारा नगरवासी समक्ष हार्दिक आभार एवम् कृतज्ञता प्रकशित मिति: २०७९/०१/२५

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):