प्रदेश नंम्वर ३ का स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखज्यूहरुबाट जारी गरिएको धुलिखेल घोषणा, २०७४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):