नवनिर्वाचित जनाप्रतिनिधिहरुक लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धि अभिमुखीकरण कार्यक्रम