नगर प्रमुख श्री रामेश्वर श्रेष्ठ ज्यू को संयोजकत्व र नगर विपद व्यवस्थापन समितिका सदस्यहरुको उपस्थितिमा २०७६|१२|१६ गते बसेको नगर विपद व्यवस्थापन समितिको वैठक