नगर प्रमुख श्री रामेश्वर श्रेष्ठ ज्यूको निति तथा सुसाशन कार्यक्रममा दिनुभएको अन्तरवार्ता ।