नक्सा अभिलेखीकारण गर्ने सम्बन्धमा अत्यन्त जरुरी सूचना (सूचना प्रकाशित मितिः २०७९।१२।०५)