जौं घाँसको विउ वितरण सम्बन्धि सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/०६/१४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):