गाई भैंसीमा लम्पी स्किन रोग विरुद्ध भ्याक्सिनेसन गर्ने सम्बन्धमा प्रकाशित मिति : २०८०/०४/२४

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):