खोरेटो रोग विरुद्द भ्याक्सिनेसन गर्ने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/०७/१७