क्षयरोग मुक्त अभियान संयोजक(छैठो तह ) पदको उमेद्वारहरुको सिफारिस गरिएको सूचना प्रकाशित मिति २०८१/०१/०९

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):