क्वारेन्टाईन ब्यवस्थापन र हाल महालक्ष्मी नगरपालिकाले गरि रहेको कोरोना नियन्त्रण र रोकथाम कार्यहरु बारे नगर प्रमुख श्री रामेश्वर श्रेष्ठ ज्यू सँगको कुराकानी ।