कोरोना संक्रमणको जोखिम व्यवस्थापनका लागि सुरक्षित आवास निर्माण सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।