कोभिड-१९ विरुद्धको भेरोसेल (Verocell) खोपको दोस्रो मात्रा खोप लगाउने सम्बन्धी सूचना ।

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):