कोभिड १९ विरुद्धको अस्ट्राजेनिका खोपको दोस्रो मात्रा लगाउने सम्बन्धी सूचना