कृषि विकास शाखाको वार्षिक स्वीकृत कार्यक्रम अनुसारका कार्यक्रम संचालन हुने सम्बन्धि सूचना प्रकाशित मिति : २०८०/०५/०७

यस सूचनासँग सम्बन्धीत कागजात (Supporting Document):